Dim a As Single, b As Single, h As Single, s As Single

a = Val (InputBox("Введіть значення а"))

b = Val (InputBox("Введіть значення b"))

h = Val (InputBox("Введіть значення h"))

s = (a + b) * h / 2

MsgBox "Площа трапеції = " & s

End Sub

Після запуску програми потрібно ввести значення a,b,h і на екрані з'явиться результат обчислення у вікні виду (рис.2.3.).


Рис.2.3 - Вікно функції MsgBox

Оператори переходу. Програмування розгалужуваних

обчислювальних процесів

1)Оператор If ... Then

Для зміни природного ходу виконання програми використовуються умовні оператори із застосуванням як однорядкового синтаксису

If умова Then оператор

так і блокового синтаксису

If умова Then

Блок операторів

End If

Тут і далі умова - логічний вираз. Якщо значення умови true, то виконується Блок операторів, у протилежному випадку управління передається операторові, який знаходиться за End if.

Приклад 1. Дані три числа: a, b, c. Від’ємні числа замінити їхніми квадратами, позитивні залишити без зміни.

Sub Разв1()

Dim a As Single, b As Single, c As Single

a = Val (InputBox("Введіть значення а"))

b = Val (InputBox("Введіть значення b"))

c = Val (InputBox("Введіть значення c"))

If a < 0 then a=a^2

If b < 0 then b=b^2

If c < 0 then c=c^2

MsgBox “a=” & a & “ b=” & b & “ c=” & c

End Sub

2) Оператор If...Then...Else.

Синтаксис оператора:

If умова Then

Блок операторів для значення true

Else

Блок операторів для значення false

End If

Приклад 2. Знайти розмір комісійних залежно від суми продажів за наступними правилами: якщо сума продажів (s) більше 15000, то комісійні (c) установлюються на рівні 8 відсотків. У протилежному випадку - 5 відсотків


8497857631349352.html
8497959443271891.html

8497857631349352.html
8497959443271891.html
    PR.RU™